เทศบาลตำบลนาหนาด
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

พระธาตุประสิทธิ์

นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่มีความสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดและผู้คนชาวนครพนมมาช้านาน พระธาตุประสิทธิ์นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านความงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์อันเป็นที่เลื่องชื่อกล่าวขานกันไปทั่ว สำหรับพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นั้นเป็นพระธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์เป็นที่เลื่องลือกันว่าหากผู้ใดได้ไปกราบไว้นมัสการพระธาตุแห่งนี้แล้วนั้น ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้ไปกราบไหว้อธิษฐานขอพรเรื่องการงานกันเป็นอย่างมาก สำหรับพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นั้นแต่เดิมแล้วเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ชำรุดทรุดโทรมปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ โดยห้องภายในนั้นปรากฏว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ซึ่งถูกค้นพบโดบชนเผ่าญ่อในขณะที่กำลังหนีภัยสงครามระหว่างอาณาจักรล้านช้างเวีงจันทน์กับพม่าและอาณาจักรเชียงใหม่ในสมัยขิงพระเจ้าไชยเชษฐาในปี พ.ศ. 2112 จึงได้มีการบูรณะเป็นครั้งแรกและกลายมาเป็นพระธาตุประสิทธิ์ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการบูรณะต่อเติมสืบเนื่องมา โดยพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นั้นได้รับการบูรณะโดยเลียนแบบพระธาตุพนมซึ่งมีลักษณะเป้นรูปทรงสี่แหลี่ยม มีความกว้างขนาด 7.52 เมตร มีประตูปิดเปิดทั้งสองด้าน 9   ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอรหันต์ธาตุรวมทั้ง 7 องค์(พระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ได้ถูกบรรจุไว้ในองค์พระธาตุแห่งนี้ )  พระธาตุประสิทธิ์นั้นนับเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดมาช้านาน ซึ่งในวันขึ้น 10 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 นั้นจะมีการจัดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุประสิทธิ์เป็นประจำทุกปี