Posted in ข่าวประกวดราคา

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก (รถแบ็คโฮ)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

#เทศบาลตำบลนาหหนาด ขอขอบพระคุณ หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร ที่สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล สำหรับผู้กักตัว ที่เดินทางข้ามจังหวัด Local Quarantine (LQ) ณ โรงเรียนบ้านนาหนาด และโรงเรียนบ้านของขว้าง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

#เทศบาลตำบลนาหหนาด ขอขอบพระคุณ หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร ที่สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล สำหรับผู้กักตัว ที่เดินทางข้ามจังหวัด Local Quarantine (LQ) ณ โรงเรียนบ้านนาหนาด และโรงเรียนบ้านของขว้าง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลนาหนาดร่วมกับตัวแทนกาชาดอำเภอธาตุพนมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลฯ

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม

Continue Reading...
Posted in ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนาด

Continue Reading...
Posted in ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำชะอี

Continue Reading...
Posted in ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง

Continue Reading...