ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มทอเสื่อจากผือทำมือโบราณ บ้านขอนกอง ม.1

เบอร์ ติดต่อกลุ่ม นางชื่น แสงสุวรรณ 0913565405

 

IMG_3085

พ่อเคน พ่อคำไพ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 82 ม.3 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

work_20180607102515
Share: