วัดเทพนัดดา

วัดเทพนัดดา

ประวัติความเป็นมา

วัดเทพนัดดา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ โดยมีนายเทพเป็นผู้ยกที่ดินให้และเป็นผู้นำในการสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระครูอุปลี รูปที่ ๒ พระครูปัดถา รูปที่ ๓ พระครูหลักคำเกษ รูปที่ ๔ พระอ้วน รูปที่ ๕ พระทองคำ รูปที่ ๖ พระใบ รูปที่ ๗ พระกองมี รูปที่ ๘ พระออน รูปที่ ๙ พระแก้ว รูปที่ ๑๐ พระกินรี รูปที่ ๑๑ พระครูโสภิตพุทธิคุณ  พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึงปัจจุบัน การศึกษา มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑

ที่ตั้ง

วัดเทพนัดดา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ บ้านนาหนาด หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินทั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๘๓ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๓๗ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑๒๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน น.ส. ๓ ก เลขที่ ๓๗๙๔, ๓๙๙๘, ๓๒๔๖ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ หอสวดมนต์ เป็นอาคารชั้นเดียว กุฎิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง

 

วัดเทพนัดดา
mungmee

Share: