รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย ปี 2564

ผลการดำเนินงานตามโครงการ ปี 2564

การเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงาน ปี 2564

 

Share:

Author: mungmee