Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดนครพนม ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อภเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฯ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลนาหนาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลนาหนาด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567” ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลนาหนาด บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายทินกร พลเยี่ยม ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอธาตุพนม เป็นประธาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร สมอุดม รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนาด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ศาลาตรีมุข วัดพระธาตุพพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานฯ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ณ วัดเทพนัดดา ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชนตำบลนาหนาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช อุทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองคัง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณศาลาตรีมุข วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด มอบหมายให้ นายสมเพียร ระแสนพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่​ 4​ เมษายน​ 2567​ นายวีรวัฒน์​ ยี่สารพัฒน์​ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด​ ได้มอบหมาย​ นายอุ่นหล้า​ น่านโพธิ์​ศรี​ รองนายกเทศมนตรี​ตำบ​ลนา​หนาด​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน​ เกี่ยวกับ​ “” การบริหารจัดการขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลนาหนาด”” จาก​ องค์์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ​ อ.เมือง​ จ.​ อุดรธานี​ นำโดย​ นายวินัย​ พิมพ์สาลี​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณพร้อมคณะจำนวน​ 60​ คน​ ในครั้งนี้เทศบาลตำบลนาหนาดต้องขอขอบพระคุณ​ นางรำจิตอาสาตำบลนาหนาดที่ได้รำแสดงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

Continue Reading...