วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมข้าราชการเทศบาล ตำบลนาหนาด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30น. ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share: