Posted in ข่าวเด่น จดหมายข่าว

มาตรการป้องกัน​โรคระบาดในช่วงฤดูฝน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

เทศบาลตำบลนาหนาด​ ร่วมกับ​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด​ อสม.​ ผู้นำชุมชน​ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลนาหนาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น จดหมายข่าว

ประกาศแจ้งเตือนภัยพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมาก​ วันที่​ 16-20 กรกฎาคม​ 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมข้าราชการเทศบาล ตำบลนาหนาด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30น. ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 26 พฤษกาคม 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนร าชการ พนักงานเทศบาล และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาหนาด ได้เข้าร่วมอบรมพื้นที่ต้นแบบพื้นที่ เกษตรกรรมในภูมินิเวศโคกเพื่อรับมือโลกรวนประจำปี2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยดี

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลนาหนาด นำโดยนายกวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนแห่งชาติของเทศบาลตำบลนาหนาด ประจำปี2566 ณ วัดเทพนัดดา หมู่2 บ้านนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม​ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ด้วยดี

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

Continue Reading...