วันที่26มิถุนายน2566 นายวรีวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด,รองนายก,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนาด,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,พนักงานจ้างร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลนาหนาด​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดขอนกองหมู่1 บ้านขอนกอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ นายนิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ นายอำเภอธาตุพนม​ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

mungmee

Share: