การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจริยธรรมเทศบาลตำบลนาหนาด

ผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง2564-2566-ฉบับปรับ

แบบสรุปโครงสร้าง-การแบ่งส่วนราชการ

ประมวลจริยธรรม-เทศบาลตำบลนาหนาด

หนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน-ย้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-2564

ระเบียบ-ประมวลจริยธรรม-เทศบาลตำบล

Share:

Author: mungmee