กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบาลนาหนาด

📣📣📣18 มีนาคม 2564 นายสุพันธ์ นามโสรส ประธาน ก.ก.ต. เทศบาลนาหนาด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบาลนาหนาด ทั้ง 10 หมู่บ้าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลตำบลนาหนาด ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมี คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผอ.การเลือกเลือกตั้ง/ จนท.เทศบาลตำบลนาหนาด/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ ผช.ผญ. และนักเรียนในเขตเลือกตั้งเข้าร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทุกๆท่านที่รวมพลังความสามัคคี ให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ…..🏆🏆🏆🏆

mungmee

Share: