#ซ่อมบำรุงถนนเส้นบ้านศาลา-บ้านขอนกอง นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ (นายกต้อม) พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน ดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นบ้านศาลา – บ้านขอนกอง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อให้การสัญจรสะดวก และเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง #ขับขี่ด้วยความปลอดภัย ระมัดระวังและให้อภัย ด้วยความปรารถนาดี @เทศบาลตำบลนาหนาด

Share:

Author: mungmee