นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ พื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านนาหนาดน้อย ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: