รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)
Share:

Author: mungmee