วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ ประจำจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนาด ปลัดเทศบาลฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป รายนางลา บุญศรี อายุ 100 ปี บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 7 บ้านศาลา ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee