ประกาศเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕

img-310032036
Share:

Author: mungmee