นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม ประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนาด นายไพรวัลย์ มีบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ข้าราชการ/พนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาหนาด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ประชาชนตำบลนาหนาด ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Share: