งานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (37) เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง ท่านปัญญา ปิตานนท์ นายอำเภอธาตุพนม ประธานในพิธี ท่านแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม , คุณพ่อประมวล จันทบุตร ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดนครพนม (พร้อมคณะ) , นายบุญรส พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด , ท่าน สจ. ไพวัลย์ มีบุญมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนาด , ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม , ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม , ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาธาตุพนม , กศน. อำเภอธาตุพนม , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาหนาด , ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะ และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด ร่วมงานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (37) เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม วันที่ 29 มิถุนายน 2565

mungmee

Share: