วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นายปิตานนต์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม สภากาชาดอำเภอธาตุพนม นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนาด คณะสมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒สิงหาคม ๒๕๖๕

mungmee

Share: