วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สภาเทศบาลตำบลนาหนาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ชวยผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น ณ สำนักสงฆ์นิมิตใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share: