โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาหนาด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สภาเทศบาลตำบลนาหนาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ชวยผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านาหนาดร่วมโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาหนาด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share: