วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 กลุ่มผือหอมมวยไหม ณ บ้านขอนกอง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากกและทอผ้า

mungmee

Share: