มื่อวันที่พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลนาหนาด ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบโถสุขภัณฑ์ให้แก่ผู้สูงอายุเขตพื้นที่ตำบลนาหนาด ตามโครงการ “นครพนมโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย” ณ เทศบาลตำบลนาหนาด โดยมี นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด​ คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลนาหนาด ร่วมให้การต้อนรับ​

Share: