เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลนาหนาด ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดขยะในครัวเรือน และส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม

Admin

Share: