วันที่​ 10​ เมษายน​ 2566​ เทศบาลตำบลนาหนาด​ นำโดยท่านนายกวีรวัฒน์​ ยี่สารพัฒน์​ นายก​เทศมนตรี​ตำบ​ลนา​หนาด​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการ​ พนักงานเทศบาล​ ร่วมให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก​ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน​ อำเภอสีชมพู​ จังหวัด​ขอนแก่น​ นำโดย​ นายไสว​ โสภาชัย​ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​ดงลานพร้อมคณะ​ จำนวน​ 50​ คน​เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ​ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงานนอกสถานที่​ ได้รับความสนใจและร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี

Share: