วันที่ 28 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลนาหนาด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าหมู่บ้านชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ทต. นาหนาด ทต. ฝั่งแดง ทต. ธาตุพนม ทต. ธาตุพนมใต้ อบต. ดอนนางหงษ์ อบต. แสนพัน จำนวนผู้เข้าร่วม 89 คน ประธานในพิธีเปิด นายสุพจน์ ผิวดำ ปลัดอาวุโสอำเภอธาตุพนม/นายเอกพันธ์ ผดุงสิทธิธรรม ท้องถิ่นอำเภอธาตุพนมและ วิทยากร จากสำนักงานการไฟฟ้า อ.ธาตุพนม

Share: