นางสาวอุทุมพร สมอุดม รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนาดและพนักงานเทศบาล เป็นตัวแทนนายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาดร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

Share: