วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลนาหนาด นำโดยนายกวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนแห่งชาติของเทศบาลตำบลนาหนาด ประจำปี2566 ณ วัดเทพนัดดา หมู่2 บ้านนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม​ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ด้วยดี

mungmee

Share: