วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาหนาด ได้เข้าร่วมอบรมพื้นที่ต้นแบบพื้นที่เกษตรกรรมในภูมินิเวศโคกเพื่อรับมือโลกรวนประจำปี2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม​ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยดี

Share: