ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองอีทูต(ต่อตัว เดิม) หมู่ที่9 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง-ก่อสร้างถนน-คสล.-หมู่-9-รอบหนองอีทูต
mungmee

Share: