วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกเทศบาลตำบลนาหนาดและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ แบบครบวงจร เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม​ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยใช้เตาเผาแบบไร้มลพิษ​ ณ​ องค์การบริหารสาวนตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

mungmee

Share: