เทศบาลตำบลนาหนาด​ ร่วมกับ​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด​ อสม.​ ผู้นำชุมชน​ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลนาหนาด

mungmee

Share: