เทศบาลตำบลนาหนาด รณรงค์ เชิญชวน กระตุ้นเตือน ให้พี่น้องประชาชน ขาวตำบลนาหนาด เฝ้าระมัดระวัง ป้องกัน โรค ไข้เลือดออก ในบ้านและชุมชนของตนเอง โดย ประสานความร่วมมือกับ รพ.สต.นาหนาด อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเหตุด่วน เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออกโปรดแจ้ง โทร. 042-058028 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

mungmee

Share: