เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: