วันที่28 กรกฎาคม 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมข้าราชการเทศบาลตำบลนาหนาด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค.66 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share: