วันที่12 สิงหาคม 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด​ มอบหมายให้ นางสาวนิภัทรพร​ คำพรหม​ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมข้าราชการเทศบาลตำบลนาหนาด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share: