เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชนตำบลนาหนาด

mungmee

Share: