เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ณ วัดเทพนัดดา ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

mungmee

Share: