เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร สมอุดม รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนาด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ศาลาตรีมุข วัดพระธาตุพพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานฯ

Admin

Share: