เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลนาหนาด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567” ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลนาหนาด บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายทินกร พลเยี่ยม ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอธาตุพนม เป็นประธาน

mungmee

Share: