เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลนาหนาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: