เทศบาลตำบลนาหนาดร่วมกับตัวแทนกาชาดอำเภอธาตุพนมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลฯ

Share:

Author: mungmee