#เทศบาลตำบลนาหหนาด ขอขอบพระคุณ หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร ที่สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล สำหรับผู้กักตัว ที่เดินทางข้ามจังหวัด Local Quarantine (LQ) ณ โรงเรียนบ้านนาหนาด และโรงเรียนบ้านของขว้าง

mungmee

Share: