วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาหนาด ประชุมหารือกับผู้ประกอบการขุดดิน ถม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลนาหนาด เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวการดำเนินงานและการบังคับใช้เทศบัญญัติ ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2563

Share: