วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เจ้าเทศบาบตำบลนาหนาด ได้ออกพื้นที่ตามโครงการมอบผ้าห่มให้แกผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการมอบผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อป้องกันความหนาวเย็น บรรเทาทุกข์ บำรุงขวัญและเป็นกำลังใจ ให้แก่ ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาหนาด

mungmee

Share: