ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมาปนสถาน แบบเตาเผาเดี่ยว บริเวณป่าช้ำบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลีกหรอนิกส์ (e-bidding)

16 ประกาศประกวดราคาก่อสร้าฌาปนสถาน
Share: