วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เจ้าเทศบาลตำบลนาหนาด ได้ออกพื้นที่ตามโครงการมอบผ้าห่มให้แกผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการมอบผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อป้องกันความหนาวเย็น บรรเทาทุกข์ บำรุงขวัญและเป็นกำลังใจ ให้แก่ ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 5 บ้านขอนขว้างน้อย หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี และหมู่ที่ 3 บ้านนาหนาดน้อย

Share: