วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด ร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่าง วันที่ 2-13 กันยายน 2565

mungmee

Share: