วันที่ 11 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลนาหนาดได้ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานถนนสายวัฒนธรรม โดย ดร.สส.ไพจิต ศรีวรขาน ประธานกรรมมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม นายสุพจน์ ผิวดำ ปลัดอาวุโสอำเภอธาตุพนม นายเอกพันธ์ ผดุงสิทธิธรรม ท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม ได้ร่วมรับชมการแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลนาหนาด ซึ่งประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลนาหนาด

mungmee

Share: