วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

Share: